maraby: (Тилли Душка)
Але  користно часамі перетрушувати від пилюкі купи гігабайтів музики. Такі скарби! Такі брульянти!
Ну,  ось таке, наприклад: Movits! - шведський свінг-хіп-хоп-зірви-горище гурт

ДжазВикрадачівЯблук

Хлопці жжуть. Опрєдєльонно.

A ще  Talco - ска-панк, веселі такі. не інакше, приповзло від Сапігі Схожі  на Gogol Bordello, тільки італійскі.

А цією піснею ми вітаємо ўсіх беларускіх партызан
Так раптово: приємно попсовий "Dolce Vita"  Океана Ельзи (а  рефлексувати , як відомо, краще під ОЕ (а нє під Flёur, як деякі там думають. та, і то не кошерно давно) )Небо над Дніпром


18 хвилин

P.s. А скажить мені, любі друзі, що ще можно з україномовних гуртів послухати?  VV,  ТНМК, Брати Гадюкіни, ОЕ - то всьо є плеєрі, але душа хоче щось новенького, так щоб згорнутися і ... розгорнутися!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

maraby

September 2012

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 02:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios